04.04.2018

Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται ο ψυχοσωματικός πόνος.

Υπάρχει η τἀση τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο εμείς αλλά και αρκετοί γιατροί να αποδίδουν κάθε πόνο που δεν μπορούν να εξηγήσουν με βάση την ιατρική επιστήμη, σε σωματοποίηση του ψυχικού πόνου. Ο ψυχοσωματικός πόνος είναι η σωματοποίηση του άγχους αλλά και άλλων συναισθημάτων μας, τα οποία δεν έχουν εκφραστεί, λένε οι ψυχολόγοι. Όμως τι λένε οι παθολόγοι για τις παγίδες που μπορεί να κρύβει ο ψυχοσωματικός πόνος;

Recent Posts