21.02.2018

Πως η δουλειά μας μπορεί να δοκιμάσει την ψυχική μας υγεία.

Είναι πλέον τεκμηριωμένο από δεκάδες έρευνες, ότι η ανεργία ή η απώλεια της απασχόλησης, μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ψυχική μας υγεία. Όμως αρκετοί δεν γνωρίζουμε πως και μια κακή δουλειά ή η εργασία σε ένα ανθυγιεινό περιβάλλον επηρεάζουν εξίσου την ψυχική μας υγεία.

Όλο και περισσότεροι επιστήμονες τάσσονται υπέρ τη άποψης πώς η δουλειά ενός ατόμου, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχική του ευεξία καθώς στις μέρες μας απορροφά πολύ από το χρόνο και την ενέργεια μας. Το μεγάλο αγκάθι που θα πρέπει να διαχειριστεί με επιτυχία κάθε εργαζόμενος, λέγεται άγχος.

 Η υπερβολική πίεση στο χώρο της δουλειάς, μπορεί να επηρεάσει την παραγωγικότητα μας, το πόσο πιστεύουμε σ αυτό που κάνουμε και γενικότερα την συμπεριφορά μας. Το εργασιακό  στρες, έχει σχετισθεί με ψυχικές ασθένειες, όπως η  κατάθλιψη,  το άγχος , αλλά και η εξάρτηση από ουσίες.

 Μερικοί από τους παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στο εργασιακό στρες, είναι τα ανεξέλεγκτα ωράρια εργασίας, ο υπερβολικός χρόνος μετακίνησης για να φτάσει κάποιος στη δουλειά του, ο αντικειμενικά χαμηλός μισθός του, η επαγγελματική του απαξίωση και η έλλειψη εκτίμησης από τους ανώτερους. Επίσης  η μονοτονία, η εχθρική ατμόσφαιρα ή η έλλειψη αυτονομίας, αλλά και η αίσθηση ότι αυτή τη δουλειά δεν δίνει περιθώρια εξέλιξης, μπορούν να  την μετατρέψουν  σε μια πηγή άγχους.

 Μια μελέτη που διεξήχθη στην Αυστραλία το 2011, επιβεβαίωσε  ότι η ύπαρξη κακής δουλειάς είναι πολύ πιο ψυχοφθόρα από ό,τι η έλλειψη δουλείας.

Στις προσπάθεια τους ορισμένοι άνθρωποι να είναι επιτυχημένοι επαγγελματικά, ξεχνούν τις προσωπικές τους ανάγκες και αποδέχονται να ξεκινήσουν μια εργασία που δεν τους ταιριάζει, με αποτέλεσμα αργά ή γρήγορα να βρίσκονται αντιμέτωποι με υπερβολικό άγχος, απογοήτευση και δυσκολία να διαχειριστούν το παραμικρό πρόβλημα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, βρίσκονται ήδη στον προθάλαμο μιας ψυχικής διαταραχής που στην πλειονότητα σχετίζεται με το άγχος που τους έχει κυριεύσει.  

 

Recent Posts